Υπηρεσίες

8ο χλμ. Ε.Ο. Καβάλας - Ξάνθης, Νέα Κάρβαλη, Καβάλα
Τηλέφωνο
Γ. Στογιαννίδη 23, Παλαιό Τσιφλίκη, Καβάλα
Τηλέφωνο

Σελίδες