Αποτελέσματα για Υπηρεσίες

1
7ης Μεραρχίας 6, Χρυσούπολη, Καβάλα
Τηλέφωνο
2591023008
4
14 χλμ. Καβάλας Ξάνθης, Νέα Καρβάλη
Τηλέφωνο
2510316615
7
Μ. Αλεξάνδρου 27
Τηλέφωνο
2510225423
8
Ποντιάδος, Χρυσούπολη, Καβάλα
Τηλέφωνο
2591023502
10
Γιαλόγλου 6 και Ηφαίστου γωνία, Χρυσούπολη, Καβάλα
Τηλέφωνο
2591023210, 2591024907, 2591025607
11
Βενιζέλου Ελευθερίου 45, Καβάλα
Τηλέφωνο
2510222323
15
Κ. Καραμανλή 137, Χρυσούπολη καβαλα
Τηλέφωνο
2591024865
17
Γαλλικής Αρχαιολογικής Σχολής 46, Θάσος, Καβάλα
Τηλέφωνο
2593023790
19
Ι. Δραγούμη 13, Χρυσούπολη, Καβάλα
Τηλέφωνο
2591300693, 6986603167

Σελίδες