ΓΑΝΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - ΑΡΧΟΝΤΗ ΣΟΦΙΑ