Ασφάλειες - Ασφαλιστές

2
Γιαλόγλου 6 και Ηφαίστου γωνία, Χρυσούπολη, Καβάλα
Τηλέφωνο
2591023210, 2591024907, 2591025607
3
Ζαλόγγου 30, Καβάλα
Τηλέφωνο
2510250152, 2510520754
5
Δαγκλή 8, Καβάλα
Τηλέφωνο
2510226414