Μηχανουργεία και Ηλεκτρομηχανουργεία

1
14 χλμ. Καβάλας Ξάνθης, Νέα Καρβάλη
Τηλέφωνο
2510316615
2
8ο χλμ. Καβάλας - Ξάνθης, Νέα Καρβάλη, Καβάλα
Τηλέφωνο
2510316793, 2510316994, 2510316968