Δικηγόροι και Δικηγορικά Γραφεία

Βενιζέλου Ελευθερίου 45, Καβάλα
Τηλέφωνο