Εκπαίδευση

3
7ης Μεραρχίας & Αγίας Λαύρας, Καβάλα, 65403
Τηλέφωνο
2510226673
5
Χρυσοστόμου Σμύρνης 46, Καβάλα, Λιμενάρια, Θάσος
Τηλέφωνο
2510243270, 2593053032
6
Γ. Στογιαννίδη 23, Παλαιό Τσιφλίκη, Καβάλα
Τηλέφωνο
2510441383
9
Καράνου 26, Καβάλα 653 02
Τηλέφωνο
2512512033
Σκάλα Καλλιράχης, Πρίνος, Θάσος
Τηλέφωνο
2593091691, 2593091803