Εκπαίδευση

4
Χρυσοστόμου Σμύρνης 46, Καβάλα, Λιμενάρια, Θάσος
Τηλέφωνο
2510243270, 2593053032
5
Γ. Στογιαννίδη 23, Παλαιό Τσιφλίκη, Καβάλα
Τηλέφωνο
2510441383
Σκάλα Καλλιράχης, Πρίνος, Θάσος
Τηλέφωνο
2593091691, 2593091803