Εκπαίδευση

3
7ης Μεραρχίας & Αγίας Λαύρας, Καβάλα, 65403
Τηλέφωνο
5
Χρυσοστόμου Σμύρνης 46, Καβάλα, Λιμενάρια, Θάσος
Τηλέφωνο
6
Γ. Στογιαννίδη 23, Παλαιό Τσιφλίκη, Καβάλα
Τηλέφωνο
9
Καράνου 26, Καβάλα 653 02
Τηλέφωνο
Σκάλα Καλλιράχης, Πρίνος, Θάσος
Τηλέφωνο