ΣΧΟΛΗ ΟΔΗΓΩΝ

1
Χρυσοστόμου Σμύρνης 46, Καβάλα, Λιμενάρια, Θάσος
Τηλέφωνο