Τουρισμός

3
Ερυθρού Σταυρού 2, Καβάλα
Τηλέφωνο
2510221339
4
Μητροπολίτου Χρυσοστόμου Καβάλας 4, Καβάλα
Τηλέφωνο
2510223355, 2510222624, 2510222294
5
Μητροπολίτου Χρυσοστόμου Καβάλας 4, Καβάλα
Τηλέφωνο
2510833744, 2510224536
7
Θάσος, 100μ. Απο το λιμάνι, Θάσο, Καβάλα
Τηλέφωνο
2593061096

Σελίδες