Συμβολαιογράφοι

2
Γαλλικής Αρχαιολογικής Σχολής 46, Θάσος, Καβάλα
Τηλέφωνο
4
Δήμου Δημάδη 11, Ελευθερούπολη
Τηλέφωνο
5
Κ. Βασιλείου 3 (πάροδος, κοντά στο Ναυπηγείο), Καβάλα
Τηλέφωνο