Ομορφιά

5
Κ. Τσολάκη & Αθηνάς 15, Ποταμούδια, Καβάλα
Τηλέφωνο
7
25ης Μαρτίου 26, Άγιος Λουκάς, Καβάλα
Τηλέφωνο