Οικοδομικά Εργαλεία και Υλικά

8
3ο χλμ. Κεραμωτής - Αεροδρομίου, Κεραμωτή, Καβάλας
Τηλέφωνο