Οδοντίατροι

1
Φιλικής Εταιρίας 1, Καβάλα
Τηλέφωνο
2510227465
3
Ναυάρχου Παύλου Κουντουριώτη 15Α', Καβάλα
Τηλέφωνο
2510224163
4
Μητροπολίτου Χρυσοστόμου 6, Καβάλα
Τηλέφωνο
2510834990