Μάρμαρα

2
Πολύστυλο, Καβάλα
Τηλέφωνο
2510391957
3
Σκάλα Σωτήρος (προς Σκάλα Καλλιράχης), Θάσος
Τηλέφωνο
2593072028