Γραφεία Τελετών

1
Λιμενάρια, Θάσος, Καβάλα
Τηλέφωνο
2593051437, 2593052247