Γενικοί Χειρουργοί

1
Αγίου Χριστοφόρου 28, Κρηνίδες, Καβάλα
Τηλέφωνο
2510517752