Γενική Ιατρική

1
Αθηνών 45, Ελευθερούπολη, Καβάλα
Τηλέφωνο
2592022010
2
Δάγκλή 6, Καβάλα
Τηλέφωνο
2510211734
3
Δαγκλή 6, Καβάλα
Τηλέφωνο
2510211735
4
Βενιζέλου 75Α, Καβάλα
Τηλέφωνο
2510832706
5
Σκάλα Ποταμιάς, Θάσος
Τηλέφωνο
2593061547