Ελαιοτριβεία

1
60οχλμ καβαλας-θεσσαλονικης
Τηλέφωνο
3
Μύρτοφυτο, Νέα Πέραμος, Καβάλα
Τηλέφωνο
4
1ο χλμ. Λιμένα Παναγιάς, Θάσος, Καβάλα
Τηλέφωνο