Αρτοποιεία - Ζαχαροπλαστεία

7
Ειρήνης Αθηναίας 18, Καβάλα, Ομονοίας 93, Καβάλα
Τηλέφωνο