ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΩΜΑΤΑ ΠΕΪΔΗ - ΠΕΪΔΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΚΑΙ ΜΑΡΙΑ Ο.Ε.