Αρχαιολογικό Μουσείο Θάσου

Το Μουσείο στεγάζεται σε κτήριο του 1934, το οποίο επεκτάθηκε πρόσφατα. Το 2004 ολοκληρώθηκε η επανέκθεση μέρους των κειμηλίων και το μουσείο άνοιξε και πάλι τις πόρτες του στο κοινό μετά από πολλά χρόνια απραξίας. Λειτουργεί κανονικά το τμήμα της έκθεσης που αφορά την περίοδο από την προιστορία μέχρι τα τέλη της εποχής του Σιδήρου. Η πρώτη αίθουσα είναι αφιερωμένη στη Μαρίνα Σγουρού. Στην αίθουσα αυτή παρουσιάζεται με φωτογραφίες το ανασκαφικό έργο στη Θάσο (1911-1981), όταν Γάλλοι αρχαιολόγοι ανακάλυψαν την αρχαία πόλη και τις ανασκαφές διεξήγαγε η Γαλλική Αρχαιολογική Σχολή.

Στη συνέχεια γίνεται μια συνολική παρουσίαση της κατοίκησης της Θάσου από τα προιστορικά μέχρι τα πιο πρόσφατα χρόνια. Οι πρώτες εγκαταστάσεις χρονολογούνται στην εποχή του Χαλκού (3500-1500 π.Χ.) και συνεχίστηκαν χωρίς διακοπή και τα επόμενα χρόνια. Ιδιαίτερη σημασία δίνεται στην παρουσίαση της κεραμεικής της εποχής του σιδήρου (χειροποίητα αγγεία, με αυλακωτή, εγχάρακτη ή εμπίεστη διακόσμηση), των βραχογραφιών (γραπτές, χαρακτές ή ανάγλυφες απεικονίσεις σε τοιχώματα σπηλαίων ή βράχων), των ανθρωπόμορφων στηλών που αποτελούν μερικά από τα αρχαιότερα μνημειακά γλυπτά της προιστορικής Ευρώπης. Οι περισσότερες βρέθηκαν στη Σκάλα Σωτήρος και ίσως συμβόλιζαν θεότητες ή ήρωες. Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι παραγωγικές δραστηριότητες των ανθρώπων της Θάσου στην ίδια περίοδο (αλιεία, γεωργία, κτηνοτροφία).

Ιδιαίτερη σημασία δίνεται στην παρουσίαση των μεγάλων νεκροταφείων της ύστερης περιόδου του Χαλκού και της πρώιμης του Σιδήρου στην ευρύτερη περιοχή του Θεολόγου και στα ταφικά έθιμα.

Η έκθεση με τα δείγματα της αρχαικής, της κλασικής και της ελληνιστικής εποχής πρόκειται να ανοίξει τις πόρτες της στο κοινό σε σύντομο διάστημα. Το μόνο έκθεμα που παρουσιάζεται μέχρι τότε είναι ο εντυπωσιακός κούρος ύψους 3,50 μέτρων της αρχαικής εποχής, που παριστά νέο γυμνό άνδρα να κρατά ένα κριάρι (600 π.Χ.) και ο οποίος βρέθηκε στο Πύθιο.

Ώρες λειτουργίας  Καθημερινά, εκτός Δευτέρας: 08:30-15:00

Τιμή εισιτηρίου  2 €

64004, Λιμένας, Θάσος
25930-22180