ΚΡΗΝΙΔΕΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

3
10ο χλμ. Καβάλας - Δράμας, Πολύστυλο, Κρηνίδες, Καβάλα
Τηλέφωνο
6
Αγίου Χριστοφόρου 8, Κρηνίδες
Τηλέφωνο
8
Αγίου Χριστοφόρου 28, Κρηνίδες, Καβάλα
Τηλέφωνο