ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ "ΛΗΤΩ" - ΔΟΥΡΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ