Αποτελέσματα για Υπηρεσίες

1
8ο χλμ. Καβάλας - Ξάνθης, Νέα Καρβάλη, Καβάλα
Τηλέφωνο
2510316793, 2510316994, 2510316968
2
Δαγκλή 8, Καβάλα
Τηλέφωνο
2510226414
3
Θεσσαλονίκης 43, Καβάλα
Τηλέφωνο
2510221281
4
Αμυγδαλεώνας, Καβάλα
Τηλέφωνο
2510391628
5
Κ. Βασιλείου 3 (πάροδος, κοντά στο Ναυπηγείο), Καβάλα
Τηλέφωνο
2510830051

Σελίδες