Αποτελέσματα για Υπηρεσίες

1
7ης Μεραρχίας 6, Χρυσούπολη, Καβάλα
Τηλέφωνο
2591023008
6
Μ. Αλεξάνδρου 27
Τηλέφωνο
2510225423
7
Ποντιάδος, Χρυσούπολη, Καβάλα
Τηλέφωνο
2591023502
9
Γιαλόγλου 6 και Ηφαίστου γωνία, Χρυσούπολη, Καβάλα
Τηλέφωνο
2591023210, 2591024907, 2591025607
10
Βενιζέλου Ελευθερίου 45, Καβάλα
Τηλέφωνο
2510222323
14
Κ. Καραμανλή 137, Χρυσούπολη καβαλα
Τηλέφωνο
2591024865
16
Γαλλικής Αρχαιολογικής Σχολής 46, Θάσος, Καβάλα
Τηλέφωνο
2593023790
18
Ι. Δραγούμη 13, Χρυσούπολη, Καβάλα
Τηλέφωνο
2591300693, 6986603167
20
Λιμενάρια, Θάσος, Καβάλα
Τηλέφωνο
2593051437, 2593052247

Σελίδες